پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان قم
اخبار مهم:
تماس با ما
 • تلفن خانه
  02532937541
 • معاونت تربیت بدنی و سلامت
  32909545
 • معاون توسعه منابع و پشتیبانی
  32938025
 • گروه انجمن اولیاء و مربیان (رئیس گروه و كارشناسان)
  32936519
 • كارشناسان ارزیابی عملكرد و پاسخگویی
  32938018
 • 15 كارشناس پاسخگویی( دبیرخانه گزینش )
  32937538
 • كارشناس مسئول فناوری اطلاعات
  32937548
 • اداره تعاون و امور رفاهی كاركنان
  32938028
 • كارشناس مسئول استخدام , كارشناس مسئول امور اداری بازنشستگان
  32937545
 • سامانه پیامکی ارتباطات مردمی با مدیر کل
  10009125517572
 • دفتر مدیرکل
  32937549

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه